Ejerforeningen ANPA

Aktuelt!

Generalforsamling 2015 afholdes onsdag den 29. april kl. 19.30 i Bülows Kaffebar.

Indkaldelse udsendes til ANPAs medlemmer senest tirsdag den 31. marts.

Og husk, at vi har arbejdslørdag den 25. april fra kl. 8.45.

Opkrævninger fra 1. januar 2015, ændring af suppleanten og e-mail for administrator er opdateret.

Dette samt regnskabet for 2013 og budget for 2014 + 2015 og de kan ses på hjemmesiden og på følgende links: Fællesudgifter, Regnskab, Bestyrelse, Ny admin e-mail

De seneste fem bestyrelsensmøde referater opdateret.

Opdateringen kan ses på: Bestyrelsesmøder

 
 
Systeminformation.

Vi anbefaler Adobe til visning af PDF-filer